Mobilitate cadre didactice

Mobilitatea cadrelor didactice

CONDIŢII SPECIFICE
de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind modul de aplicare a condițiilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante

FIȘĂ DE EVALUARE
a lecției utilizată în cadrul inspecțiilor speciale la clasă (Anexa 5 la Metodologie)

TEMATICA
lecțiilor în cadrul inspecțiilor speciale la clasă (disciplina geografie)

Clasa a IX-a
Zonele biopedoclimatice

Clasa a X-a
Evoluția în timp și spațiu a practicilor agricole

 

Don`t copy text!