Anunţuri

Dată și oră desfășurare proba C - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba orală

·         22.02.2018  ora 9:00 - Proba orală la Limba engleză - XII A, XII B, XII E;

·         22.02.2018  ora 9:00 - Proba orală la Limba germană - XII A, XII B;

·         22.02.2018  ora 14:40 - Proba orală la Limba engleză - XII C;

·         22.02.2018  ora 14:30 - Proba orală la Limba engleză - XII D;

Candidaţii se vor prezenta cu o oră înaintea orei planificate. Vă rugăm să consultați listele de repartizare atașate mai jos:

Repartizare Candidați Proba C Oral.

·         22.02.2018  ora 9:00 - Proba orală la Limba engleză - XII A, XII B, XII E;

·         22.02.2018  ora 9:00 - Proba orală la Limba germană - XII A, XII B;

·         22.02.2018  ora 14:40 - Proba orală la Limba engleză - XII C;

·         22.02.2018  ora 14:30 - Proba orală la Limba engleză - XII D;

Candidaţii se vor prezenta cu o oră înaintea orei planificate afișată la avizier și pe uşile sălilor de examen, cu actul de identitate