Acest site utilizeaza cookie pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare si a se integra cu reţele de socializare. Prin click pe butonul "Sunt de acord" accepţi utilizarea modulelor cookie.Articles

Laboratorul de fizică - prezentare

Colegiul nostru dispune de unul dntre cele mai moderne laboratoare de fizică din judeţul Braşov. Această evaluare se referă atât la diversitatea și funcționalitatea dotărilor existente, cât și la faptul că sala laboratorului este dedicată pentru lecții și experimente de științe și în special de fizică, fiind la dispoziția profesorilor de specialitate.
Laboratorul dispune de spaţii generoase, constând dintr-o sală mare de clasă şi de anexe folosite pentru prepararea lucrărilor de laborator şi întreţinerea materialului didactic şi respectiv ca birou al catedrei de fizică.
În ultima etapă de investiţii majore în sistemul de învățământ din țara noastră, în laboratorul nostru s-a achiziționat aparatură de laborator şi mobilier. În acest sens s-a acordat prioritate unor dotări de completare cu performanţe tehnice ridicate. Dintre dotările respective, menţionăm: linia cu pernă de aer, laserul cu He-Ne, AMC digitale, surse de tensiune, osciloscoape electronice cu două spoturi, Trusa pentru studiul mişcării de rotaţie, Trusa pentru studiul descărcărilor în gaze, Polariscopul etc. Pe linia dotărilor foarte la modă, menţionăm şi cumpărarea unei plăci de achiziţie de date, de tip NIUSB 2009, care permite informatizarea pronunţată a activităţilor experimentale, în special de electricitate și electronică, precum şi efectuarea de lecţii demonstrative deosebite.
De asemenea, în dotarea laboratorului au intrat şi alte sisteme de achiziţie de date provenite în urma derulării unor proiecte cu elevii, şi anume: platforma NIMyDAQ şi sistemul de achiziţie de date cu senzorii Einstein și Fourier precum și softurile MiLab și Multilab aferente.
De un mare interes pentru activitatea didactică dar și pentru aplicații este trusa pentru studiul energiilor regenerabile, cu panouri fotovoltaice, turbine eoliene de uz didactic și sisteme de integrare a producției și consumului de energie.
Pe aceeași direcție menționăm și linia experimentală Vernier, obținută pentru demonstrații dintr-un opartenariat cu firma de distribuție Matte`s Way. Aceasta constă într-o interfață de achiziție de date (LabQuest2), softul aferent (LoggerPro) precum și un set minimal de senzori (pentru tensiune, pentru temperatură, pentru distanță, pentru câmp magnetic, pentru forță, pentru nivel sonor).
Dotările noi vin să completeze dotările anterioare ale laboratorului care sunt menţinute în bună stare de funcţionare.
Laboratorul este dotat cu aparatură audio-video şi IT modernă şi funcţională, la parametrii tehnici deosebiţi. În acest sens menţionăm dotările principale: video-proiector staţionar, ecran fix retractabil, sistem de sonorizare, calculator staţionar şi laptop cu tabletă grafică performantă anexată, camere de luat vederi. De menționat este și conectarea laboratorului la rețeaua de internet prin cablu și respectiv prin wireless cu serverele școlii.
Laboratorul dispune de softuri generale actuale şi softuri educaţionale minimale de o minimală diversitate și actualitate.
În spaţiul şi cu dotările laboratorului de fizică se pot desfăşura activităţi didactice şi extradidactice diverse: lecţii clasice, lucrări de laborator clasice şi moderne constând în experimente reale şi virtuale, lecţii experimentale bazate pe achiziţia de date, lecţii demonstrative, prezentări PPT, proiecţii video, audiţii, sesiuni de comunicări, conferințe etc
În afara orelor de curs, sala laboratorului de fizică este folosită și pentru pregătirea extracurriculară a elevilor pentru examene de evaluare națională, pentru concursuri școlare și respectiv pentru sesiuni de comunicări.
Tot aici s-au desfășurat mai multe activități ale profesorilor de fizică din județul Brașov (ex. Consfătuiri de început de an, ședințe ale microcercurilor metodice, sesiuni de comunicări ale profesorilor, examene, susțineri de lucrări de atestare, de grade didactice, cursuri nde formare profesională pentru profesori și pentru laboranții școlari etc).
În ultima perioadă, din acest laborator s-au desfășurat, în cele mai bune condiții tehnice, lecții on-line cu conținut teoretic și experimental.
Pentru viitor, ne dorim să investim în mod deosebit în aparatura de achiziție de date, dedicată tuturor domeniilor studiate (mecanică, termodinamică, electricitate și electronică, optică și spectroscopie, fizica cuantică, fizica atomică și fizica nucleară). Evident că odată cu dotările hard ne dorim și obținerea dotărilor soft aferente.
În același timp ne dorim să facem investiții integrate pentru aria curriculară Științele naturii, astfel ca eficiența economică să fie cât mai mare.
Pe această linie, strategia noastră este să realizăm astfel o integrare cât mai bună a disciplinelor științifice (ex. fizica și celelate discipline experimentale) cu disciplina de specialitate a elevilor noștri (informatica). Considerăm că, astfel vom crește nivelul de modernitate și de interes al procesului de învățământ, vom crește eficiența pregătirii teoretice și experimentale și vom realiza adaptarea pregătirii și competențelor elevilor la cerințele tehnologiilor prezente și viitoare.
În rezumat, ne preocupăm de proiectarea și dezvoltarea unui SmartLab multifuncțional, cu resurse gestionabile pe diverse direcții ale educației actuale: de la predarea modernă, la învățarea prin descoperire/experimentare, la evaluarea informatizată, cu caracter inter- și respectiv trans-disciplinar.

 

Imagini din laboratorul de fizică

Resurse de carte aflate în biblioteca şcolii

 

 << Înapoi la Activitatea catedrei de fizică