Olimpiada de chimie

Programul olimpiadei

DUMINICĂ, 20 martie 2022, la Colegiul Național de Informatică ,,Gr. Moisil” Braşov, între orele 9.30-12.30.

PROGRAMUL OLIMPIADEI:
▪ 8.15 – 8.30 instruirea profesorilor supraveghetori/asistenţi de sală
▪ 8.30 – 9.00 accesul elevilor în sălile de clasă/concurs
▪ 9.30 – distribuirea subiectelor
▪ 9.30 – 12.30 timp de lucru
▪ 13.00 – 19.00 evaluarea lucrărilor
▪ După ora 20.00 – afişarea rezultatelor

Eventualele CONTESTAŢII se depun la Secretariatul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor a O.N. Chimie – 2022, în cadrul Colegiului Național de Informatică ,,Gr. Moisil” Braşov, luni 21.03.2022, în intervalul orar: 10,00- 14,00.

Fiecare participant va avea asupra lui carnetul de elev vizat la zi/cartea de identitate,
pix/stilou cu pastă/cerneală albstră, calculator neprogramabil.

Elevii participanţi vor susţine proba teoretică de 3 ore.

Anunț

ÎN ATENȚIA ELEVILOR PARTICIPANȚI LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE

CHIMIE, ETAPA JUDEȚEANĂ – 20.03.2022

  • Se interzice elevilor să pătrundă în sala de concurs cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări, etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoanele mobile și cu orice mijloc electronic da calcul sau comunicare la distanţă.
  • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentaiva de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.
  • Elevii care, în timpul desfășurării olimpiadelor școlare, încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele specifice vor fi eliminați din competiție.
  • Elevii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă, fiind consideraţi neprezentaţi.

Accesul elevilor și profesorilor se face din strada Lunii.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ORGANIZARE, EVALUARE  ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR A OLIMPIADEI NAȚIONALE DE CHIMIE – 2022

Don`t copy text!