Bacalaureat

Bacalaureat
2024

Contestațiile pentru probele din cadrul examenului de bacalaureat se depun în data de 8 iulie 2024, în intervalul orar 12:00 – 18:00, după cum urmează:

  1. Fizic: la sediul Colegiului Național de Informatică „Gr Moisil” Brașov – Comisia de examen
  2. Online: pe adresa: contestatii@moisilbv.ro – se va atașa copie după C.I. și se va menționa în email un număr de telefon la care vor confirma.

Cererea de contestație va fi însoțită de copia actului de identitate.

Anunț vizualizare lucrări

Solicitările de viziualizare a lucrărilor de la examenul de bacalaureat se transmit pe adresa contestatii@moisilbv.ro

2023

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în ziua de 3 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Transmiterea electronică a contestațiilor se va face la adresa de email:

contestatii@moisilbv.ro

Pentru declarațiile transmise electronic este necesară și o copie a actului de identitate a deponentului.

Don`t copy text!