Acest site utilizeaza cookie pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare si a se integra cu reţele de socializare. Prin click pe butonul "Sunt de acord" accepţi utilizarea modulelor cookie.Fizică

 

Catedra de fizică a Colegiului nostru a fost şi este formată din profesori care se remarcă printr-o bună pregătire de specialitate şi psihopedagogică. Profesorii noştri au o mare experienţă didactică formată în zeci de ani de activitate didactică în instituţii reprezentative pentru învăţământul local şi naţional.

Echipa catedrei a fost și este formată din profesori de diferite generații, formați la universități de prestigiu din țara noastră: Universitatea București, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, Universitatea din Craiova (vezi Profesorii catedrei).

Membrii catedrei de fizică au fost de-a lungul timpului personalităţi reprezentative ale colectivului de profesori ai Colegiului nostru. Astfel unii colegi au fost perioade lungi directori ai colegiului contribuind la edificarea imaginii actuale a şcolii noastre. Reamintim aici, cu respect şi consideraţie, numele acestora: Puia Marcela, Tăbărean Maria, Cazan Ioan, Ciurescu Elena, Sansebeş Eugen (vezi Directorii Colegiului).
Unii dintre foştii şi actualii noştri colegi au activat şi în foruri de conducere, coordonare şi control ale învăţământului, la nivel de IŞJ sau de Minister (Cazan Ioan, Chirilă Ion-Dan, Sansebeş Eugen).

În timp, catedra de fizică a obţinut rezultate deosebite în pregătirea elevilor pentru examene şi pentru concursurile şcolare. Astfel, elevii Colegiului au obţinut frecvent premii şi menţiuni la concursurile de fizică, sau/și la sesiunile de comunicări, atât la nivel judeţean cât și la nivel național, aducând puncte importante pentru clasarea Colegiului pe primele locuri în judeţul Braşov (vezi Performanţe).

Preocupările noastre actuale sunt orientate spre modernizarea procesului de învăţământ, informatizarea procesului de predare/învăţare/evaluare, modernizarea comunicării cu elevii şi părinţii, prin implicarea mijloacelor tehnice moderne (multimedia, internet), extinderea şi intensificarea colaborării cu alte instituţii de învăţământ liceal şi universitar. Pe această direcţie am iniţiat şi vom dezvolta permanent această secţiune a site-ului şcolii, dedicată fizicii.
În privința parteneriatelor pe care le avem cu instituții de învățământ de performanță, amintim principalii noștri parteneri din ultimii ani: Centrul Județean de Excelență Brașov, Universitatea “Transilvania” Brașov, Universitatea Politehnică București.

O importanţă deosebită acordăm instruirii diferenţiate a elevilor atât în timpul cursurilor cât şi prin activităţi extracurriculare, având în vedere diversitatea mare de opţiuni pe care o au elevii unei clase. În acest sens ne orientăm spre formarea unor grupuri mici de elevi, cu aceeaşi opţiune pentru învăţarea fizicii, astfel ca pregătirea lor să fie făcută cu mai mare intensitate şi eficienţă, folosind inclusiv secţiunea Fizică a acestui site. Instruirea personalizată se va realiza și prin ședințele de pregătire pentru sesiuni de comunicări, pentru concursuri școlare, pentru evaluări naționale și pentru examene de admitere la universități din țară sau din străinătate.

Toţi membrii catedrei sunt interesaţi şi disponibili pentru a stimula şi sprijini elevii Colegiului pentru învăţarea fizicii. De asemenea, avem realizări pe direcția pregătirii experimentale a elevilor, în special prin abordarea intrerdisciplinară a unor teme/subiecte/experimente, prin combinarea preocupărilor și competențelor acestora din domeniul științelor naturii și al informaticii (vezi secțiunea website/Fizică/Rezultate la sesiuni de comunicări ale elevilor).

O bună ocazie de implementare a informatizării în procesul de învățare al fizicii la colegiul nostru a fost oferită de perioadele de învățare on-line. Aceasta a dus la formarea profesorilor și la obișnuirea elevilor cu acest sistem de lucru, frecvent uzitat în școlile moderne din străinătate. Aici, avem rezultate deosebite în dotarea specifică a laboratorului de fizică cu toate dotările necesare unei foarte bune desfășurări a activității de predare-învățare-evaluare on-line (ex. laptop + tabletă grafică performantă, sistem de videoproiecție, camere de luat vederi, sistem de sonorizare). În același timp, fiecare profesor și-a creat materialele didactice adecvate: lecții, materiale documentare (baze de date, imagini ilustrative, liste de link-uri, experimente virtuale/weburi), teste de evaluare. Un sprijin deosebit ne-a fost acordat de platforma GCR/Google, ducând la revoluționarea comunicării profesori-elevi-părinți și la posibilități mari de eficientizare a procesului didactic.

De asemenea, suntem preocupaţi permanent pentru a valorifica foarte bine resursele experimentale de care dispunem, pentru a le moderniza și pentru a le pune la dispoziţia elevilor. În acest sens, menționăm preocupările noastre și unele succese pe care le-am obținut pe linia de înscriere în trendul mondial de implementare în științele experimentale a tehnologiilor moderne bazate pe achiziția de date. În strategia noastră privind dotarea laboratorului de fizică, vom acorda cea mai mare atenție și pondere unor astfel de mijloace/dotări. Astfel vom putea combina și mai bine preocupările și formarea/dezvoltarea competențelor elevilor în domeniile conexe științe/informatică.

Într-o măsură din ce în ce mai mare ne preocupăm de colaborarea cu ceilalţi colegi din aria curriculară, pentru realizarea treptată a integrărilor necesare și a abordărilor transdisciplinare, atât în activităţile profesorilor cât și ale elevilor noştri, în consonanţă cu tendințele din învățământul modern. În acest sens sperăm să ne ajute și preconizatele reforme curriculare.

Prof. Titu Mastan

 

 

<<   Înapoi la Activitatea catedrei de fizică