Cercul de Fizică aplicată

Activitatea acestui cerc şcolar a pornit încă din anul 2004, având ca principale ţinte:

  • –    Pregatirea suplimentară a elevilor în vederea examenului de bacalaureat şi pentru participarea la consursuri şcolare.
  • –    Abordarea de teme complexe despre Ştiinţele Naturii, prin corelaţii interdisciplinare între fizică, chimie, biologie.

Începând cu anul 2009, urmare colaborării cu Universitatea „Transilvania” Braşov, prin Centrul de Valorificare şi Transfer de Competenţe am extins domeniul tematicilor abordate spre noile metode şi mijloace de abordare oferite de programarea grafică LabVIEW, sistemele de achiziţii de date, instrumentaţia virtuala, sistemele de energii regenerabile.

În fiecare an şcolar, un număr de 10-15 elevi au beneficiat de resursele oferite de CVTC (dotarea de ultimă generaţie a laboratorului de creaţie), dar în principal de sprijinul oferit de Prof. Univ. Dr. Doru Ursuţiu şi echipa sa, care a instruit aceşti elevi pentru folosirea acestei forme de programare grafică şi i-a îndrumat pentru realizarea de lucrări proprii. Cu aceste lucrari membrii cercului au obţinut frumoase rezultate la sesiunile de comunicari ştiinţifice ale elevilor, atât la Nivelul Colegiului, dar mai ales la Sesiunile Ştiinţifice de la Universitatea „Transilvania” („Zilele Mecatronicii” 2010, elevii Petrişor Cosmin şi Posedaru Marian – locul III), sau la Simpozionul Naţional „Fizica – prezent şi viitor” de la Făgăraş 2012 (elevii Iaru Cosmin şi Posedaru Marian – locul I).

Dat fiind interesul constant al membrilor cercului de la Info pentru aceste activităţi, în luna septembrie 2010 a fost semnat un pentru extinderea activităţilor şi permanentizarea lor. Mai mult, acest protocol va asigura şi suportul pentru atingerea obiectivelor prevăzute pentru proiectul şcolar interjudeţean „Pentru un mediu de viaţă sănătos”, proiect ce s-a desfăşurat pe întreg parcursul anului 2012. În cadrul acestui proiect au fost cuprinse activităţi atât în Braşov, dar şi la Târgu Mureş, dat fiind faptul că a existat un parteneriat între Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”, Şcoala Gimnazială nr.1 Braşov şi Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” din Târgu Mureş. A fost vizitat Combinatul Chimic „Azomureş” din Târgu Mureş, Facultatea de Design de Produs şi Mediu (Departamentul pentru Energii Regenerabile), dar „cireaşa de pe tort” a fost Laboratorul de Creaţie CVTC, care a stârnit cele mai aprinse dezbateri privind tehnologiile (realizate în special de National Instruments) şi limbajul de programare grafică prezentat (LabVIEW).

Din anul 2012, tot cu sprijinul CVTC, Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” este legat într-o reţea care oferă multiple posibilităţi în realizarea de experimente virtuale. Computerul aflat în „Info” este conectat, prin serverul de la Universitatea „Transilvania” într-o reţea la care sunt interconectate instituţii de învăţământ de prestigiu din întreaga lume, sistem ce deschide multe căi de acces pentru elevii colegiului nostru, spre noi tehnologii, noi metode şi mijloace de abordare a fizicii în special, a ştiinţelor naturii în greneral.

Pentru anul 2013, am planificat în continuare activităţi atât la CVTC, dar şi la laboratorul de fizică din Info, unde se va instala ultima versiune de LabVIEW şi se vor realiza în continuare noi lucrări ale membrilor cercului prin utilizarea programarii grafice.

Coordonator cerc „Fizică aplicată”:
Prof. dr. Ion-Dan Chirilă

 Festivitatea de premiere – Zilele Mecatronicii – 2010

Don`t copy text!