Laboratorul de fizică

Este unul dntre cele mai moderne laboratoare de fizică din judeţul Braşov.

Laboratorul dispune de spaţii generoase constând dintr-o sală mare de clasă şi de două anexe folosite pentru prepararea lucrărilor de laborator şi întreţinerea materialului didactic şi respectiv ca birou al catedrei de fizică.

În ultima perioadă s-au făcut investiţii în aparatură de laborator şi mobilier. În acest sens s-a acordat prioritate unor dotări de completare cu performanţe tehnice ridicate. Dintre dotările noi ale laboratorului menţionăm: linia cu pernă de aer, laserul cu He-Ne, AMC digitale, surse de tensiune, osciloscoape electronice cu două spoturi, Trusa pentru studiul mişcării de rotaţie, Trusa pentru studiul descărcărilor în gaze, Polariscopul etc. Pe linia dotărilor foarte la modă, menţionăm şi cumpărarea unei plăci de achiziţie de date, de tip NIUSB 2009, care permite informatizarea pronunţată a activităţilor experimentale precum şi efectuarea de lecţii demonstrative deosebite. De asemenea, în dotarea laboratorului au intrat şi alte sisteme de achiziţie de date provenite în urma derulării unor proiecte cu elevii, şi anume: platforma NIMyDAQ şi sistemul de achiziţie de date cu senzorii Einstein și Fourier precum și softurile MiLab și Multilab aferente.
De un mare interes pentru activitqatea didactică dar și pentru aplicații este trusa pentru studiul energiilor regenerabile, cu panouri fotovoltaice, turbine eoliene de uz didactic și sisteme de integrare a producției și consumului de energie.
Dotările noi vin să completeze dotările anterioare ale laboratorului care sunt menţinute în bună stare de funcţionare.

Laboratorul este dotat cu aparatură audio-video şi IT modernă şi funcţională, la parametrii tehnici deosebiţi. În acest sens menţionăm dotările principale: video-proiector staţionar, ecran fix retractabil, sistem de sonorizare, calculator staţionar şi laptop.

Laboratorul dispune de softuri generale şi softuri educaţionale diverse și actualizate..

În spaţiul şi cu dotările laboratorului de fizică se pot desfăşura activităţi didactice şi extradidactice diverse: lecţii clasice, lucrări de laborator clasice şi moderne constând în experimente reale şi virtuale, lecţii experimentale bazate pe achiziţia de date, lecţii demonstrative AEL, prezentări PPT, proiecţii video, audiţii, sesiuni de comunicări, conferințe etc

Imagini din laboratorul de fizică

Resurse de carte aflate în biblioteca şcolii

Don`t copy text!