Catedra de fizică a Colegiului nostru a fost şi este formată din profesori care se remarcă printr-o bună pregătire de specialitate şi psihopedagogică. De asemenea profesorii noştri au o mare experienţă didactică formată în zeci de ani de activitate didactică în instituţii reprezentative pentru învăţământul local şi naţional.

Echipa catedrei a fost și este formată din profesori de diferite generații, formați la universități de prestigiu din țara noastră: Universitatea București, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași (vezi Profesorii catedrei).
Membrii catedrei de fizică au fost de-a lungul timpului personalităţi reprezentative ale colectivului de profesori ai Colegiului nostru.
Astfel unii colegi au fost perioade lungi directori ai colegiului contribuind la edificarea imaginii actuale a şcolii noastre. În acest sens reamintim, cu respect şi consideraţie, numele acestora: Puia Marcela, Tăbărean Maria, Cazan Ioan, Ciurescu Elena, Sansebeş Eugen (vezi Directorii Colegiului).
Unii dintre foştii şi actualii noştri colegi au activat şi în foruri de conducere, coordonare şi control ale învăţământului, la nivel de IŞJ sau Minister (Cazan Ioan, Chirilă Ion-Dan, Sansebeş Eugen).

Catedra de fizică a obţinut, în timp, rezultate deosebite în pregătirea elevilor pentru examene şi pentru concursurile şcolare.
Astfel, elevii Colegiului au obţinut frecvent premii şi menţiuni la concursurile de fizică, la nivel judeţean și național, aducând puncte importante pentru clasarea Colegiului pe primele locuri în judeţul Braşov (vezi Performanţe).

Preocupările noastre actuale sunt orientate spre modernizarea procesului de învăţământ, informatizarea procesului de predare/învăţare/evaluare, modernizarea comunicării cu elevii şi părinţii, prin implicarea mijloacelor tehnice moderne (multimedia, internet), extinderea şi intensificarea colaborării cu alte instituţii de învăţământ liceal şi universitar. Pe această direcţie am iniţiat şi vom dezvolta permanent această secţiune a site-ului şcolii, dedicată fizicii.

O importanţă deosebită vom acorda instruirii diferenţiate a elevilor atât în timpul cursurilor cât şi prin activităţi extracurriculare, având în vedere diversitatea mare de opţiuni pe care o au elevii unei clase. În acest sens ne orientăm spre formarea unor grupuri mici de elevi, cu aceeaşi opţiune pentru învăţarea fizicii, astfel ca pregătirea lor să fie făcută cu mai mare intensitate şi eficienţă, folosind inclusiv secţiunea Fizică a acestui site. Instruirea personalizată se va realiza și prin ședințele de pregătire pentru sesiuni de comunicări, pentru concursuri școlare, pentru evaluări naționale și pentru examene de admitere la universități din țară sau din străinătate.
Toţi membrii catedrei sunt interesaţi şi disponibili pentru a stimula şi sprijini elevii Colegiului pentru învăţarea fizicii.

De asemenea, suntem preocupaţi permanent pentru a valorifica foarte bine resursele de care dispunem, precum şi pentru a le pune la dispoziţia elevilor.

Într-o măsură din ce în ce mai mare ne preocupăm de colaborarea cu ceilalţi colegi din aria curriculară, pentru realizarea treptată a abordărilor transdisciplinare, în activităţile profesorilor şi elevilor noştri, în consonanţă cu tendințele actuale din învățământ.

Şef de catedră,
Prof. Titu Mastan

Don`t copy text!