Anunţuri

Data și ora de depunere a contestațiilor la selecția pentru clasa a V-a

Contestațiile se depun la secretariatul unității școlare la data de 22.06.2016, în intervalul orar 10:00-12:00.

Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.