Anunţuri

Proba C - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - Proba orală

  • 15.06.2017  ora 9:00 - Proba orală la Limba engleză - XII A, XII C

  • 15.06.2017  ora 12:50 - Proba orală la Limba engleză - XII D
  • 16.06.2017  ora 9:00 - Proba orală la Limba engleză - XII B, XII E

  • 16.06.2017  ora 9:00 - Proba orală la Limba franceză - XII A, XII E
  • 16.06.2017  ora 12:50 - Proba orală la Limba germană - XII B, XII C, XII D, XII E, XII P 

Candidaţii se vor prezenta cu o oră înaintea orei planificate afișată pe avizier și pe uşa sălilor de examen, cu actul de identitate.