Anunţuri

Proba C - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba audio

  • 14.06.2017  ora 12:00 - Proba de înțelegere a unui text audiat la Limba engleză

  • 14.06.2017  ora 13:00 - Proba scrisă la Limba engleză

Candidaţii se vor prezenta cu o oră înainte de ora afișată mai sus, cu actul de identitate.