CEAC

CEAC

COMPONENȚA COMISIEI CEAC 2017-2018

Responsabil de comisie:

  • prof. Monica Schiller

Membri:

  • prof. Carmen Stoica
  • prof. Raluca Iancău
  • prof. Maria Burcuţă
  • prof. Constantin Goran
  • prof. Manuela Şerban - reprezentant sindical
  • ... - reprezentant al Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
  • ... - reprezentant al Consiliului Şcolar al Elevilor
  • ... - reprezentant al Consiliului Local

Sarcini ale CEAC:

 - pe baza legislaţiei în vigoare întocmeşte toate documentele necesare bunului mers al activităţilor şcolii.

Regulament CEAC

    RAPOARTE ANUALE DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII

    RAEI 2012-2013

    RAEI 2013-2014

    RAEI 2014-2015


    PROCEDURI

    Procedură privind accesul persoanelor în Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”

    Procedură privind acordarea burselor elevilor

    Procedură privind autoevaluarea instituțională în Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil”

    Procedură privind organizarea și desfășurarea activităților de avizare a proiectelor de programe pentru CDȘ

    Procedură privind controlul documentelor școlare

    Procedură de lucru a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

    Procedură de selecţie a reprezentanţilor cadrelor didactice din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

    Procedură de sancţionare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

    Procedură privind stabilirea sancţiunilor prevăzute pentru abateri disciplinare şi aplicarea lor

    Procedură privind elaborarea procedurilor operaţionale

    Procedură privind elaborarea orarului

    Procedură de informare privind perfecţionarea - formarea continuă

    Procedură privind asigurarea serviciilor medicale de urgenţă

    Procedură privind modul de instruire a salariaţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă

    Procedură privind întocmirea şi verificarea portofoliilor elevilor şi ale cadrelor didactice

    Procedură privind stabilirea şi desfăşurarea programului "Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

     Procedură privind învoirea cadrelor didactice

    Procedură privind motivarea absențelor elevilor

     Procedură privind completarea și arhivarea documentelor școlare

     Procedură privind organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare

    Procedură PSI

You are here: Home CEAC