15
1
4
10
SAM 4188
3
2
S3
S1
S4


    Procedură privind accesul persoanelor în Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”

    Procedură privind acordarea burselor elevilor

    Procedură privind autoevaluarea instituțională în Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil”

    Procedură privind organizarea și desfășurarea activităților de avizare a proiectelor de programe pentru CDȘ

    Procedură privind controlul documentelor școlare

    Procedură de lucru a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

    Procedură de selecţie a reprezentanţilor cadrelor didactice din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

    Procedură de sancţionare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

    Procedură privind stabilirea sancţiunilor prevăzute pentru abateri disciplinare şi aplicarea lor

    Procedură privind elaborarea procedurilor operaţionale

    Procedură privind elaborarea orarului

    Procedură de informare privind perfecţionarea - formarea continuă

    Procedură privind asigurarea serviciilor medicale de urgenţă

    Procedură privind modul de instruire a salariaţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă

    Procedură privind întocmirea şi verificarea portofoliilor elevilor şi ale cadrelor didactice

    Procedură privind stabilirea şi desfăşurarea programului "Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

     Procedură privind învoirea cadrelor didactice

    Procedură privind motivarea absențelor elevilor

     Procedură privind completarea și arhivarea documentelor școlare

     Procedură privind organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare

    Procedură PSI

You are here: Home CEAC Proceduri operaţionale